Tips en informatie over focus en effectiviteit

informatie

Zo word je succesvol(ler) in deze tijd

Zo word je succesvoller

Denk je wel eens hoe word ik succesvol(ler) in deze snelle veranderende tijd?
Lees dan vooral verder, ik leg je uit hoe je graag verder uit hoe jij dit doet.
Je kent het vast wel.
Pfff… alweer een week voorbij en je vraagt je af waar de tijd is gebleven, wat heb je eigenlijk gedaan?
En je had je nog zo voorgenomen om meer focus te houden en minder afgeleid te zijn….
Waarschijnlijk ken je het wel. Je start je dag en opent je e-mail en voordat je het weet is er al een halve ochtend voorbij. Je haalt een kop koffie en bedenkt dat je nog 2 dagen hebt om een belangrijk stuk af te maken. Aan het einde van de dag heb je wederom niet gedaan wat je van plan was om te doen. Je hebt je laten afleiden door alles en iedereen om je heen. Ondanks je voornemen om bezig te blijven met die zaken die écht belangrijk zijn, lukt het je niet. Je focus is verdeeld en je resultaten dus ook.
Hoe doorbreek je dit patroon (je eigen gedrag)?
Je zwicht vaak makkelijk voor het korte termijn plezier, maar dit plezier levert je op de lange termijn vaak alleen maar problemen op. Zoals ook in het bovengenoemd voorbeeld.
Als je je laat leiden door je korte termijn ‘plezier’ van bijvoorbeeld de afleiding, dan ga je niet dat doen wat het verschil maakt en dus niet dat bereiken wat je graag wilt bereiken.
Dit is precies hetzelfde als wanneer je probeert af te vallen. Wanneer je kiest voor de korte termijn plezier van lekker eten dan kies je dus niet voor de lange termijn plezier van een gezonder, slanker lichaam.
Waarom zijn we zo ‘zwak’ en hoe kunnen we dit doorbreken?
Dit gedrag komt vanuit het oudste gedeelte van ons brein. Ons oudste brein wil zo snel mogelijk bevrediging van datgene wat we in de oertijd nodig hadden om te overleven, zoals eten, bezit, status en seks.
Daarnaast doet ons brein er alles aan om pijn (gevaar) te vermijden. Dus naast dat we kiezen voor snelle bevrediging, kiezen we ook voor het bekende (‘niet gevaarlijke’) gedrag. Dat is veilig en ons brein houdt ons dus het liefste op de plek waarvan zij weet dat het veilig is.
Pas veel later is bij ons de prefrontale hersenschors ontwikkeld, ook wel het executieve brein genoemd.
En juist dit specifieke deel van ons brein is ontzettend belangrijk om in de huidige tijd te overleven. Dit deel is evolutionair gezien het meest recent ontwikkelde gebied van onze hersenen. Het wordt gerelateerd aan vaardigheden zoals: ‘je kunnen aanpassen aan verandering, plannen, leren van feedback, out-of-the-box denken, visie, complexe beslissingen nemen, pro-sociaal gedrag vertonen, je gemotiveerd voelen en je emoties kunnen controleren’.
Dit deel van de hersenen hebben we vooral nodig voor de juiste beslissing op het juiste moment en voor sociale interactie. Het is dus veel meer gericht op de lange termijn dan de korte termijn.
Het lastige is echter dat de ingesleten vaardigheden uit de lagere hersenstructuren, dus de korte termijn plezier acties, meestal sterker sturend zijn voor ons gedrag dan dit van lange termijn plezier acties, die acties vanuit ons executieve brein.
DE OPLOSSING
Gelukkig kunnen we ons executieve brein trainen. En dit is zeker nodig in de tijd waarin we nu leven waarbij we veel last hebben van een overvloed aan informatie die dagelijks op ons afkomt, de keuzestress die hierdoor ontstaat en alle afleiding van e-mail, social media, apps, Youtube, internet etc.
Belangrijke vaardigheden van het executieve brein voor meer succesvol zijn in deze tijd, zijn:
 • – Aandacht richten, vasthouden, verdelen
 • – Emoties reguleren (incl. omgaan met stress)
 • – Flexibel kunnen zijn als dingen veranderen
 • – Ongewenst gedrag kunnen onderdrukken
 • – Taken en zaken starten
 • – Dingen organiseren
 • – Goed kunnen plannen
 • – Jezelf kunnen monitoren
 • – Je werkgeheugen gebruiken
 • – Een reëel zelfbeeld vormen
 • – Het vermogen je te verplaatsen in de ander
 • – Het belang van anderen voor ogen houden.
Het probleem is dat je jezelf soms een soort slachtoffer voelt van de situatie waarin je jezelf begeeft. Je hebt het gevoel dat je geen of onvoldoende invloed hebt op de omstandigheden en situatie. Echter deze slachtofferrol gaat je niet verder helpen. De keus is echt aan jou om hier anders mee om te gaan en jezelf hierin te ontwikkelen.
Je kunt er namelijk zelf voor kiezen waar jij jouw tijd aan besteedt. Of je meer je eigen plan wilt volgen en meer wilt genieten van het leven. Of je meer tijd wilt doorbrengen met je familie of andere belangrijke zaken zoals sport, gezondheid, ontspanning etc. Het zijn keuzes die jij zelf kunt maken, maar daarvoor dien je een aantal huidige gewoontes af te leren en nieuwe gewoontes eigen te maken.
JOUW KEUZE
Kies jij ervoor om jouw kostbare tijd te laten wegglippen en de hele dag opgeslokt te worden door e-mail? Laat jij je leiden door de berichtgeving op het nieuws, social media etc. Of kies je ervoor om bewust om te gaan met je tijd en leven, waardoor je meer bereikt in minder tijd, en veel meer gaat genieten?
Vaak kiezen we er (onbewust) voor om direct te reageren op e-mail, of social media. Dit zijn onze lagere hersenstructuren die ons aanmoedigen om dit te doen, terwijl door dit gedrag de kwaliteit van je werk en leven achteruit holt en je de grip op je eigen leven verliest.
Dit gebeurt vaak onbewust, en het is dan ook heel goed als je dit bij jezelf gaat herkennen. Vaak zeggen we tegen onszelf: eigenlijk zou ik wel meer dit of dat willen doen, maar tegelijkertijd maken we keuzes die ons alleen maar verder van dit doel afbrengen. En we onderbouwen ons ‘verkeerde gedrag’ dan met allerlei excuses waarom we het niet doen, maar dit slaat eigenlijk helemaal nergens op. Je kiest in dit soort gevallen voor de korte termijn bevrediging en hebt niet de leiding over jezelf en je leven. Natuurlijk mag je hiervoor kiezen alleen zeur dan ook niet dat je te weinig tijd hebt, niet doet wat je wilt doen, niet bereikt wat je wilt bereiken etc.
Wanneer je wel kiest voor de acties die leiden tot het lange termijn plezier, dan zul je gelukkiger en succesvoller zijn in je werk en leven. Dan is jouw keuze toch eigenlijk niet zo moeilijk? Om de kans van slagen aanzienlijk te verbeteren kies je daarbij voor ondersteuning om die keuze ook echt na te leven en te realiseren.
Succes!
Antoinette
informatie

Moet jij meer geld verdienen?

Wil jij meer geld verdienen?

We willen vaak wel een hele hoop bereiken, maar onze insteek om dit ook daadwerkelijk te realiseren is vaak niet goed. Daardoor voel je dat het moeizaam gaat en het je soms allemaal teveel wordt.
Zakelijk willen we groeien, meer mensen bereiken met onze fantastische diensten of producten en vooral graag meer verdienen. Hieronder leg ik je graag uit hoe je ervoor zorgt dat je kans van slagen veel groter wordt.
Klinkt één of meerdere van de volgende punten je bekend in de oren?
Ik zou…
 • naar de sportschool moeten gaan.
 • meer geld moeten verdienen.
 • moeten mediteren.
 • vaker moeten reizen.
 • betere focus moeten hebben.
 • Etc.
We moeten niets, maar we leggen onszelf van alles op!
Helaas zijn we ons dit vaak onvoldoende of zelfs helemaal niet bewust.
En dat moeten houdt ons tegen in ons succes.
Vaak is het op deze manier van met jezelf en de buitenwereld communiceren heel erg natuurlijk gedrag, waardoor het helemaal niet vreemd voelt, maar dit er wel voor zorgt dat je niet bereikt waar je naar verlangt.
Het leven bestaat uit keuzes, allemaal dingen die je mag en kunt doen.
Dit is een compleet andere insteek die tot hele andere resultaten leidt.
Dat MOETEN is verlammend en wekt weerstand op. Het zet je zeker niet in een actie-stand.
‘Ik zou’ geeft aan dat het een wens is die geen overtuiging bevat.
De formulering zoals hierboven is gebaseerd op externe factoren waardoor je voelt dat je dit moet doen, maar dit is niet  een diep verlangen vanuit jezelf spreekt. Daarnaast bevat dit al de angst dat het niet gaat lukken.
Je slagingskans is minimaal want als je het zo zegt, is het vaag voor je en zeker niet inspirerend. Het zal je niet aanzetten om in actie te komen omdat het niet is vormgegeven vanuit je diepste verlangens. Iets wat je graag wilt en een motivatie voor voelt. Het is een vage behoefte die waarschijnlijk nooit werkelijkheid gaat worden.
Om je dromen (doelen) te bereiken is het essentieel dat je hiervoor een diep verlangen voelt. Het dient een echt must te zijn, die van binnenuit komt. Je moet echt voelen dat je dat wat je wilt bereiken, hoe dan ook gaat bereiken, wat er ook gebeurt. Om een vage ‘ik zou’ naar een stimulerende ‘ik ga’ om te buigen, kun je de volgende 3 stappen doorlopen.
 1. Vraag jezelf af: “Waarom en onder welke omstandigheden?”
Een doel kun je alleen bereiken als er een sterk doel achter de activiteit zit. Je waarom. Probeer in plaats van: “Ik zou meer naar de sportschool moeten gaan”, te zeggen: “Ik ga meer naar de sportschool, zodat ik me energieker voel om actief te zijn met mijn kinderen.” Je voelt al wel dat dit veel meer inspiratie en motivatie geeft.
Zie je wat ik bedoel. Wanneer je wat je doet verbindt met waarom je het doet, is de kans veel groter dat je een diepere laag vanuit jezelf aanspreekt om daadwerkelijk in actie te komen richting dit succes wat je graag wilt bereiken.
 1. Maak je doel zo specifiek mogelijk.
Een belangrijke reden dat mensen niet slagen, is dat ze datgene wat ze hebben geïdentificeerd als hun doel, en de belangrijkste activiteit die daarbij hoort, hun ONE Thing te vaag is. Zoals bijvoorbeeld:
Ik wil vroeger opstaan.
Ik wil meer trainen.
Ik wil gezonder eten.
Dit zijn vage globale voornemens die je veel specifieker dient te formuleren om je kans van slagen groter te maken.
Wat kan je helpen om meer specifiek te worden?
Je doet dit door jezelf de volgende vraag te stellen: “Hoe weet ik dat ik succesvol ben?”
Beantwoord die vraag met iets specifieks en meetbaars. Hoe specifieker je het maakt, hoe kleiner het wordt. En hoe kleiner de concrete actie wordt, hoe gemakkelijker het is dit ook echt te doen en je er ook aan te houden.
 1. Je ‘ik zou behoefte’ wordt zonder een specifiek en duidelijk omschreven doel en concrete acties, nooit een echte ‘Ik ga behoefte’.
Beantwoord de volgende vraag: Wie kan jou in je leven echt helpen om duidelijkheid te krijgen over het verschil tussen wat je moet doen en wat je echt hoe dan ook WILT bereiken en GAAT bereiken?
Als die persoon nog niet in je leven bestaat, is dat oké! Dan help ik je graag.
Wanneer je mee doet met de POWER challenge begin je in januari met iemand die je gaat helpen. Je krijgt de ondersteuning die je nodig hebt, zodat je je eerste voornemen (DOEL) voor 2020 kunt vorm gaan geven vanuit een GEMOTIVEERDE BEHOEFTE, in plaats vanuit van MOETEN.
Dit gaat je echt  helpen om 2020 succesvol te starten.
Meer weten over de POWER challenge, stuur een korte e-mail met je naam en ik stuur je daarna alle informatie.
informatie

Focus voor een hogere winst

Focus en de invloed op je winst

Waarom heb ik het altijd over focus? Waarom is dit zo belangrijk? Heeft focus invloed op de winst? Wat is focus eigenlijk precies?
Heel veel vragen die ik in deze bijdrage zal beantwoorden.
Volgens het Van Dale woordenboek betekent focus het volgende:
fo·cus (de/het; m en o; meervoud: focussen)
1brandpunt
2het zich concentreren op één bepaald punt: de focus leggen op … zich geheel richten op …
fo·cus·sen (focuste, heeft gefocust)
1concentreren: focussen op zijn taak zich richten op; zich focussen op een oplossing
Wanneer je inzoomt op Focus en haar betekenis, dan blijkt dus dat dit alles te maken heeft met waar jij jouw aandacht op richt. Waar jij je op concentreert om bijvoorbeeld een hogere winst te bereiken.
Waar jij je op focust wordt je werkelijkheid.
Je hebt ook vast wel eens ervaren dat als je een nieuwe auto wilt gaan kopen, bijvoorbeeld een zwarte mini, en dan lijkt het of er ineens heel veel zwarte mini’s rijden. Je hoofd is bezig met het beeld van een zwarte mini, je denkt er veel aan en ziet het al voor je dat je zo’n auto zelf hebt en rijdt. Je laat je informeren over de mogelijkheden en kosten en je ziet het al helemaal voor  je. Je aandacht is vooral gericht op de zwarte mini en dus zie je nu veel zwarte mini’s rijden. Deze zwarte mini’s reden er voorheen ook al, alleen toen vielen ze jou niet op omdat je er niet mee bezig was. Je had er geen focus op.
Zo werkt het dus met alles.
Focus voor een hogere winst
Als jij een hogere winst wilt bereiken, dan is het dus belangrijk dat je daar focus op krijgt. Dat je volledig je aandacht richt op het verkrijgen van deze hogere winst. Je zult het voor je moeten zien en het kunnen voelen. Je focus dient er volledig op gericht te zijn en je dient er in te geloven. En je dient te onderzoeken wat effectief werkt aan tools & kennis om je winst te verhogen. 
Dan pas is het mogelijk om de kansen te zien die voorbij komen, en dit doel ook daadwerkelijk te realiseren.
In de dagelijkse praktijk willen veel ondernemers meer bereiken maar worden zij opgeslokt door de waan van de dag. Hierdoor doen ze van alles een beetje en bereiken ze niet datgene wat ze echt graag willen bereiken.
Laat ik het uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Stel je wilt in 2020 je omzet (en liever nog je winst) wilt verdubbelen. Als je echt al meer doet dan de meeste ondernemers, dan schrijf je het bedrag op wat deze gewenste omzet (en winst) van 2020 moet worden. Je hebt nu een vrij concreet beeld van wat je wilt bereiken, maar waarom lukt het dan toch vaak niet om dit ook echt te realiseren.
Dit komt omdat je stapt in de valkuil van afleiding, gewoontegedrag, keuzestress en het niet doen van wat je moet doen om dit doel te bereiken. 
Je aandacht is verveeld over allerlei taken en projecten die je hebt en je weet niet hoe je het allemaal geregeld moet krijgen. Hierdoor doe je alles een beetje, maar niets zonder echte scherpe focus en bereik je niet wat je wilt bereiken.
Zo simpel is het dus.
Je dagelijkse handelen is niet in lijn met je jaardoel. Zoals in dit voorbeeld je omzet van 2019 in 2020 verdubbelen.
Je werkt re-actief en laat de situatie en alles wat op je afkomt, je dag bepalen. Helaas heb je dus onvoldoende focus op datgene wat je wilt bereiken, in dit geval dus je omzet (winst) verdubbelen.
Wat je tegenhoudt.
In de ochtend open je jouw computer/laptop of telefoon en start je met het beantwoorden van alle e-mails. Daarnaast check je jouw social media en kijk je ook nog even naar het laatste nieuws op verschillende nieuwsapps. Denk je dat je dan nog focus hebt op je eigen doel en plan?
Nee dus! Je zult hier echt anders mee moeten omgaan.
Om je doelen te bereiken heb je scherpe focus nodig! Alleen dan kun je iets wat echt belangrijk is ook daadwerkelijk bereiken. Je zult hier dan op constante basis mee aan de slag dienen te gaan zonder dat je steeds afgeleid bent.
Het gevaar van het opgeslokt worden door de waan van de dag ligt iedere dag op de loer. Het is daarom belangrijk dat je een planning maakt die aansluit bij je doel, in dit geval je omzet verdubbelen, en hier ook daadwerkelijk iedere dag actie op onderneemt.
Maar dit gebeurt niet. Ongemerkt laat jij je toch weer leiden door alles wat er dagelijks op je afkomt. Hier reageer jij op en aan het einde van de dag vraag je jezelf af: “Wat heb ik vandaag eigenlijk allemaal gedaan?”.
De ommekeer
Naast dat het heel belangrijk is om goed te weten welke kennis en tools je kunt gebruiken om niet langer afgeleid te worden door je e-mails, is het noodzakelijk dat je focus krijgt op je eigen plan en doelen. Daarbij is het erg belangrijk dat je heel goed grip krijgt op je eigen gedrag. Ons gedrag is voor 95 tot 99% automatisch, dus daar dien je eerst bewust van te worden.
Om je hierbij te helpen kun je mijn gratis stappenplan downloaden waarmee je een effectieve werkende weekplanning kunt maken. GRATIS DOWNLOAD
Er dient dus gewerkt te worden aan je praktische vaardigheden (rationeel) maar ook aan je emotionele vaardigheden. Je dient de baas te worden over je gevoel en daarna ga je dit beter gaat inzetten zodat je dagelijks doet wat je moet doen om zo je omzetdoel van 2020 te bereiken. Met dit stappenplan werk je dit eenvoudig uit.
Ik help je graag hoe je anders met e-mail kunt omgaan, hoe je betere focus krijgt en motivatie krijgt zodat je constant in actie komt in lijn met je verlangens doelen en geen spijt krijgt van de dingen die je niet gedaan hebt.
Wanneer je op constante basis werkt aan je doelen en het juiste succesvolle gedrag,  ontwikkel je nieuw gewoontegedrag. Hoe mooi is dat?
Tenslotte wil ik je nog meegeven dat multitasking dodelijk is voor het behalen van fantastische resultaten. Kies voor focus op het allerbelangrijkste, dit betekent dat je met met 1 ding bezig bent en hier volledig je aandacht op richt. Want dit wordt je werkelijkheid en zorgt voor jouw gewenste succes!
Antoinette
informatie

35.000 beslissingen per dag

35.000 vooral onbewuste beslissingen per dag.
Je kunt er iedere dag opnieuw voor kiezen om goed gefocust te zijn, en echt te werken aan je belangrijkste doelen. Maar daarvoor dien je allereerst bewuster te worden van een deel van de 35.000 vooral onbewuste beslissingen die je per dag neemt!
Maar de meeste van ons laten het leven ons vooral overkomen en hierdoor zijn veel gedreven ondernemers aan het einde van 2019 nog op ongeveer hetzelfde niveau als zij aan het begin van 2019 waren.
Wat zijn jouw plannen voor 2020? 
En hoe realistisch is het dat je deze doelen ook echt gaat realiseren?
Blijven steken op een bepaald niveau komt doordat je jezelf laat afleiden, je onvoldoende focus hebt en jezelf tegenhoudt.
Je hebt geen helder plan, werkt re-actief oftewel je reageert vooral op alles wat er zoal op een dag aan je voorbij komt. Zo vliegen de dagen aan je voorbij en bereik je niet datgene wat jij wilt bereiken.
Je wilt teveel tegelijk doen, je plan is niet duidelijk, je denkt dat je alles zelf moet doen. Je bent  druk in je hoofd en steeds bezig om alle ballen in de lucht in houden. Dat is zwaar en daarmee ga je je ambities niet realiseren. Het is hard maar waar.
Maar het goede nieuws is dat je het kunt doorbreken en dat het echt mogelijk is om je resultaten aanzienlijk te verbeteren ZONDER dat je hier harder voor moet gaan werken.
Wat belemmert jou?
In feite houdt jij vooral jezelf tegen.
Je laat je vooral tegenhouden door je eigen gedachten en angsten.
De  gedachte dat je het niet kunt of niet weet?
Het gevoel hebben het nooit voor iedereen goed te kunnen doen.
Je angst om te falen of afgewezen te worden.
Je angst voor fouten. En noem maar op.
Misschien ben je wel bang voor de reacties die mensen geven.
Of denk je (onbewust) dat niemand je nodig heeft. En dat het niet zal werken, of niet goed genoeg is.
Allemaal gedachten en overtuigingen die je enorm belemmeren maar die we allemaal wel, in  meer of minder mate, kennen.
Ik begrijp dat. Maar ik weet ook dat angsten ons enorm kunnen tegenhouden in onze groei, maar dat het ook mogelijk is om je angst voor je te laten werken waardoor je wel dat kunt bereiken wat je wilt bereiken.
Automatisch gedrag
Dagelijks nemen we 35.00 beslissingen.
Ja, je leest het goed. Dat begint al bij het wakker worden, sta ik gelijk op of druk ik die snooze knop nog een keer in? Welke kleren zal ik aandoen? Wat zal ik eten? etc.
Iedere dag opnieuw zoveel keuzes en dito beslissingen. Wat ook zorgt voor keuzestress.
Maar het meest bijzondere is dat we 95 tot 99% van deze keuzes, onbewust maken! 
We nemen onze beslissingen op basis van onze eigen ervaringen en de patronen die we hebben ontwikkeld.
En dat betekent tevens dat we onszelf heel vaak tegenhouden door het automatisch gedrag dat we hebben aangeleerd!
Je brein is super-effectief, en helpt je om zo snel mogelijk informatie te kunnen verwerken. Maar hierdoor kun je, zonder dat we dit bewust bent, jezelf ook enorm belemmeren.

Je wilt het vaak niet weten en onderkennen, maar je houdt jezelf echt tegen als je nog niet bent waar je wilt zijn.

Misschien doe jij dat ook wel.
En breek je daarom niet door naar datgene wat je nastreeft.
Maar je hebt de vrije keuze om dit te veranderen en wel dat succes waar je naar verlangt te bereiken!
Zo kies je voor je eigen succes.
Kies voor succes, een groots leven, doen wat je wilt doen, bereiken wat je wilt bereiken, groots ondernemen of een prachtige carrière, tijd voor de belangrijkste dingen in je leven, het realiseren van je ambitie en ontspannen genieten!
Dan is dit een keuze van jou!
En deze keuze vraagt om bewustwording.
Maar ook om het nemen van je eigen verantwoordelijkheid.
Je dient je ambitie ondanks tegenslagen, gevoelens van angst en belemmeringen, toch te blijven nastreven.
Dat kan maar daarvoor dien je wel met jezelf en je business aan de slag te gaan.
Krijg inzicht in wat je tegenhoudt om verder te groeien.
Zorg dat je nieuwe kennis krijgt, met inzichten en strategieën die werken.
Dit alles gericht op jouw bedrijf, jouw dienst en jou als mens.
Plannen en tools die bij jou en je bedrijf passen.
Een succesvolle mindset, die je aanzet tot de juiste acties.
Gedachten die je stimuleren en die werken voor jou.
En tenslotte een actieplan.
Acties waar jij je goed bij voelt en die je, zo snel mogelijk, brengen waar jij wilt uitkomen.
Je angsten en belemmeringen inzien en deze in jouw voordeel gaan gebruiken.
Doe dit samen met iemand die je professioneel gaat begeleiden.
Die je een schop onder de kont geeft als dit nodig is.
Die je tools en strategieën aanreikt die je nodig hebt.
Die je helpt om stapje voor stapje op koers te komen richting jouw diepste verlangens.
het bereiken van die gewenste groei en omzet waar je naar verlangt.
Dan is ook voor jou een doorgroei naar het volgende niveau absoluut mogelijk!
SUCCES en ga ervoor!
Antoinette
ps.
START
Begin 2020 start ik met een groep VIP klanten die hun ambitie in 2020 echt willen realiseren.
Aan het begin van het jaar zijn we als mens het meeste gemotiveerd, dus we starten direct aan het begin van het nieuwe jaar. 
Ik ga je een jaar lang begeleiden om een omzetgroei te maken met minder uren, je uitdagen als ondernemer, en je helpen diensten/verdienmodellen te ontwikkelen om dit ook echt te realiseren.
Als je hier wat voor voelt dan wil ik je graag uitnodigen voor een gratis focusgesprek voor 20 december 2019!.
DIT FOCUSSPREK IS ZEER GESCHIKT VOOR JOU:
• Als je een ‘kennis’-ondernemer bent en diensten verleent als trainer, coach, adviseur, opleider, advocaat, jurist, accountant etc.
• Ambitieus bent en door wilt groeien met je bedrijf naar het volgende niveau.
• Jij er echt 100% voor wilt gaan.
• Je klaar bent om te groeien met je bedrijf!
Dus denk nou niet ‘Ik wacht wel, ik denk er nog even over na want voordat je het weet is deze kans voorbij. Ik beloof je dat het echt de moeite waard is dus zorg dat je jouw eerste stap zet op weg naar jouw succes in 2020 door het plannen van een FOCUSSESSIE!
Door mijn achtergrond en jarenlange ervaring zie ik vrijwel meteen waar het wringt, waar het blokkeert en waarom het niet stroomt. Of waar je enorm kunt winnen of optimaliseren.
Meld je hier aan. 
Oefening

Waarom jij druk bent en je opgejaagd voelt.

Waarom zijn we te druk?
Mensen ervaren vaak dat ze druk zijn, te weinig tijd hebben, niet kunnen doen wat ze willen doen etc. Dat is natuurlijk in het tijdperk waarin we leven niet helemaal vreemd.
Maar een belangrijke vraag is dan: Waarom?
Waarom voelen we ons zo druk?
Bijna alles wat we doen kan beter, op allerlei vlakken.
Het kan wellicht efficiënter, effectiever, meer waardevol, met meer plezier, dat het meer geld oplevert, etc.
Maar toch lukt dit vaak niet omdat we ons laten leiden door de waan van de dag. En hierdoor voelen we ons vaak ontzettend druk omdat we hard aan het werk zijn maar niet bereiken waar we naar verlangen.
De waarom vraag.
Om dit wat meer te doorbreken wil ik je uitdagen om eens vaker de waarom-vraag te stellen. Wat ik hiermee bedoel leg ik graag aan je uit.
 • Waarom bekijk en behandel je de hele dag e-mails?
 • Waarom wil je altijd bereikbaar zijn?
 • Waarom ga je naar die vergadering?
 • Waarom nodig je vrienden uit voor een gezellig avondje?
 • Waarom geef je (te)veel geld uit aan kleding of je hobby?
 • Waarom neem je wel of geen assistente aan?
Feitelijk is dit gewoon het gebruiken van je gezond verstand.
Maar toch lukt het de meeste van ons niet om tijd te nemen voor deze vraag.
We voelen ons druk en gejaagd en moeten nog zoveel doen, althans dat denken we en zeggen we tegen onszelf. 
We hebben of nemen geen tijd om wat dieper na te denken. We gaan vooral door met het doen wat we altijd doen.
Waarom stellen we zo weinig die waarom-vraag?
Dit komt omdat we ons vaak veilig voelen in de dagelijkse dingen die we doen en vanuit deze comfortzone rustig en een soort van gedachteloos (automatisch gedrag) blijven doen wat we altijd al doen. 
Ons brein houdt ons graag op de plek waar we zijn, omdat dit duidelijk is. Nieuwe vragen stellen en wellicht nieuwe wegen moeten bewandelen kan beangstigend zijn. Dit houdt ons tegen en hier dienen we doorheen te breken.
In de praktijk zie ik vaak dat we onszelf weinig tot geen tijd gunnen om even na te denken en stil te staan.  Het is onze angst maar ook het gemak. Als we iets creëren hebben we de neiging onszelf te verliezen in de vorm ervan. We zijn dan heel druk met de creatie maar verliezen de bedoeling ervan uit het oog.
Dit heeft niets met intelligentie te maken. Maar puur met bewustzijn. Blijf dus die waarom-vraag stellen.
Waarom is het nadenken over de waarom-vraag zo belangrijk?
 1. Het geef je een doel
 2. De criteria voor het wel of niet bereiken van je doel worden helder
 3. Het geeft motivatie om de juiste dingen te doen
 4. Je succes wordt hierdoor bepaald
 5. Je weet of je wel of niet moet investeren en hoeveel
Etc.
Het geeft je een doel.
Wanneer je doel niet volledig duidelijk is over wat je aan het doen bent, hoe weet je dan of je jouw doel bereikt? Het bepalen van je doel is in beginsel dus een definitie van je waarom voor je succes.
Het is een essentieel referentiekader voor al jouw investeringen in energie, tijd en geld. Het maakt helder of je slaagt en vooruitgang boekt of je koers bij dient te stellen.
Stel dat je in je werk opgeslokt wordt door alles wat er zoals op een dag op je afkomt, zoals e-mails, mensen die iets van je willen en beslag leggen op je tijd, telefoontjes die binnenkomen, de afleiding van internet, nieuwssites, en alles wat nog meer voor afleiding zorgt.
Als je op deze manier je werk uitvoert dan is het onmogelijk om een boost te krijgen, en een gevoel van tevredenheid te ervaren in je werk. De kans is zelfs groot dat je aan het einde van de dag uitgeblust, vermoeid en rusteloos naar huis gaat. Je hebt niet gedaan wat je wilde doen en voelt je verloren.
De criteria voor het bereiken van je doel worden helder
Hoe kun je besluiten of je een nieuwe website nodig hebt of de huidige website wat aangepast kan worden, als je niet weet waarom? Hoe weet je of je een nieuwe training moet gaan volgen als je niet weet waarom?
Om goede overwogen keuzes te kunnen maken is het doel, oftewel de waarom-vraag, essentieel. Moet je die investering doen om voor elkaar te krijgen wat je wilt bereiken? Pas als je een duidelijk doel hebt is het mogelijk om zo’n vraag te beantwoorden.
Het geeft motivatie.
Op het moment dat je goed weet waarom je iets wilt bereiken. Waarom je een bepaald doel hebt, dan pas is het zinvol om in actie te komen. Anders is het gewoon een verspilling van je tijd en energie. Zonde toch?
In de dagelijkse praktijk werkt het stellen van de waarom-vraag heel erg verhelderend. Zoals ik al eerder zei hebben we de neiging om door te hollen, zonder goed na te denken en de juiste vragen te stellen. Mooi om te zien dat mensen echt een soort ingeving ervaren als ik ze de eenvoudige vraag stel: “Waarom doe je dat?”
Succes bepalend.
Mensen houden in principe van winnen. Een spelletje winnen, een sportwedstrijd winnen, gokken en winnen, elkaar uitdagen wie het eerste is etc. Dit is een behoefte die we als mensen allemaal in meer of mindere mate hebben.
Om het moment dat je weet waarom je iets doet en bepaald hebt wanneer je dit doel behaald hebt, dan heb je een uitdaging en voel je motivatie. Je merkt meestal al snel of je aan het winnen of verliezen bent. Je kunt ervoor kiezen om bij te sturen, en te kijken of je toch kunt winnen. Zo ga je bij het behalen van je doel en het daarbij horende gevoel van succes ervaren en dit bouwt weer motivatie op om door te gaan.
Nadenken over wat het doel is van een activiteit en daar een helder antwoord op formuleren, is nodig voor succes. Het is nodig voor je eerste stap naar helderheid en succes.
Duidelijkheid over wel of niet investeren.
Hoe kun je een goede beslissing nemen of je wel of geen investering moet doen als je niet vooraf hebt nagedacht over wat je hiermee wilt bereiken. Dus of je personeel wilt aannemen? Of je de indeling van het kantoor wilt veranderen? Of je er goed aandoet om geld te investeren in een training? Hoeveel geld je wilt uitgeven aan social-media marketing? Bij al deze vragen is het antwoord afhankelijk van wat we willen bereiken; dus het waarom.
Daarom.
Uit bovenstaande uiteenzetting blijkt wel dat we vooral druk zijn omdat we niet genoeg tijd nemen om de juiste vragen te stellen en goed na te denken. We stellen onszelf onvoldoende de vraag:
 • Waarom doe ik dit?
 • Waarom wil ik dit?
 • heb ik deze gewoonte?
Met de dagelijkse informatie overload die op ons afkomt, en de enorme afleiding waar we mee te maken hebben is het waarschijnlijk moeilijker dan ooit om tijd te nemen om na te denken. Maar toch is dit nodig om gefocust te zijn en goede keuzes te maken.
Oefening
Daarom dus mijn advies en een mooie oefening om direct toe te passen.
Voor een leuker en beter leven met mee succes is het essentieel dat je regelmatig tijd neemt voor het stellen en beantwoorden van de waarom vraag. Probeer het maar eens en neem vandaag eens even 2 tot 5 minuten de tijd om op te schrijven waarom je iets doet?
Veel succes!
Antoinette