Het verslavende gevoel van FLOW

Januari, een donkere maand waarbij veel mensen het lastig vinden op zichzelf opgewekt te voelen. De donkere regenwolken in de lucht, het gure weer en de korte dagen zorgen ervoor dat jij je ook minder opgewekt en luchtig voelt.

Je wilt zo snel mogelijk dat de lente zich aandient en dat je weer kunt genieten van meer licht en de zon, het nieuwe leven in de prachtige natuur, de vrolijkheid van het betere weer, etc.

Wanneer je geniet voel je je beter. Maar genieten gaat niet vanzelf, je moet hier iets voor doen.

Een van de toppunten van GENIETEN is volgens mij in de FLOW zijn.  Je kent het wel; … zo’n gevoel dat alles lukt, dat je helemaal in je eigen kracht staat, dat je iets doet wat je echt fantastisch vindt, waarbij je zo geniet dat alles en iedereen om je heen vervaagt. Hoe heerlijk is het om in deze staat te verkeren? Dat is echt GENIETEN en kan verslavend werken.

FLOW refereert dus aan een mentale toestand waarin je volledig opgaat in jouw bezigheden.

De belangrijkste theoreticus achter dit concept is de Amerikaanse psycholoog Mihaly Csikszentmihalyi.

Volgens Csikszentmihalyi kan het gevoel van FLOW gekenmerkt worden door ten minste een aantal van de volgende acht kenmerken.

Men heeft:

  1. Een duidelijk doel;
  2. Concentratie en doelgerichtheid;
  3. Verlies van zelfbewustzijn: men gaat volledig op in de activiteit en vergeet zichzelf;
  4. Verlies van tijdsbesef: de tijd vliegt voorbij;
  5. Directe feedback: succes en falen ten aanzien van de activiteit zijn onmiddellijk duidelijk, zodat men daarop het eigen handelen direct kan aanpassen;
  6. Evenwicht tussen de eigen vaardigheid en de uit te voeren activiteit: de bezigheden zijn heel uitdagend echter nét niet te moeilijk om met succes uit te voeren;
  7. Een gevoel van persoonlijke controle over de situatie of activiteit;
  8. De activiteit is intrinsiek belonend, bijvoorbeeld erg leuk.

Je herkent dit vast wel, er zijn vast veel van deze kenmerken die je wel eens ervaart en zelf op sommige momenten ervaar je al deze kenmerken. Dat is echt een fantastisch gevoel en het levert je ook heel veel op. Hoe vaker je deze staat van FLOW ervaart hoe grote je behoefte wordt om dit te bereiken. Het is dus een soort verslaving.

Een staat van FLOW wordt geassocieerd met het streven om een bepaald doel te bereiken, en dit kan echt van alles zijn. Dit hoeft op zich geen hoogdravend iets te zijn. Het kan het schilderen van een schilderij of het bespelen van een instrument zijn.

Of een uitdagende taak op je werk of als ondernemer, maar ook het schrijven van een scriptie, masterthesis of proefschrift kunnen tot een staat van FLOW leiden. Of bijvoorbeeld bij sportprestaties.

Deze toestand wordt gerealiseerd als er sprake is van een optimale balans tussen de moeilijkheid van een taak en de specifieke vaardigheden van de persoon in kwestie.

Verder kunnen mensen in de staat van ‘flow’ boven hun eigen kunnen uitstijgen en sneller leren en nieuwe inzichten verkrijgen.

Wil jij vaker in de FLOW komen? En wil je handvatten hoe dit te bereiken?

Binnenkort meer.

Liefs,

Antoinette Nunes-Meijer

www.identief.nl

*toegepaste bron; Wikipedia