Keuzesstress anno 2020

Keuzestress

Ontdek hoe keuzestress ontstaat en wat jij er aan kunt doen.
Vroeger was er een groot verschil tussen arm en rijk. En dat was ook heel goed zichtbaar. Wie arm was zag er heel anders uit dan iemand die rijk was en moest vooral hard werken.
Als je arm was had je weinig en soms helemaal geen keuze. Vanaf je geboorte was je toekomst al min of meer uitgestippeld. Zodra je oud genoeg was moest je gaan werken. Het voordeel hiervan was dat mensen veel minder last hadden van keuzestress.
Tegenwoordig is dat heel anders.
Wij wonen en leven in rijkdom.
En kunnen kiezen wat bij ons past, wat we willen studeren, waar of hoe we willen werken. Het is allemaal onze eigen keuze.
Wat fijn dat we het allemaal zo goed hebben in Nederland. Dat we in ons leven rijk zijn en daarbij alle mogelijkheden hebben om onszelf te ontwikkelen.
Vroeger hadden mensen van ‘gewone komaf’  weinig tijd en geen geld om zich te ontwikkelen.
Het was ook zeker niet gebruikelijk, ook al had je heel veel capaciteiten.
Dit was weggelegd voor de rijkere mensen.
Wat een geluk heb jij, en ik ook, dat wij in deze tijd leven.
Dat we alle mogelijkheden hebben die we kunnen bedenken!
We hebben allemaal toegang tot goed onderwijs.
Tot goede verzorging en alle eerste levensbehoeftes.
Met 1 muisklik zijn we verwijderd van alle kennis waar we naar op zoek zijn.
 

Schaduwzijde

Top, maar er is ook een schaduwzijde.
Omdat wij leven in een tijd met alle mogelijkheden kunnen we alles  kiezen.
En juist al die keuzes maakt het ook weer lastig.
Doordat je alles kunt kiezen ervaar je keuzestress.
Omdat alles mogelijk is, wil je vaak teveel van alles.
Hierdoor mis je focus maar ook de ontspannenheid om te genieten.
Je ervaart een druk dat je het allemaal zelf moet waarmaken.
Maar wat moet je doen? Wat is de juiste keuze?
Je bent al zo druk, waar moet je nu wel of niet voor kiezen?
Je weet niet waar je moet beginnen.
Soms wordt je gek van de keuzestress.
Je twijfelt en dit zorgt voor onrust.
Maar gelukkig kan je dit makkelijk de baas worden.
 

Benut je keuzevrijheid zonder stress

Jij bent ontwikkeld tot wie je nu bent.
Met jouw capaciteiten en bijzonderheden.
Word niet anders, maar benut goed wat je al hebt. Maak gebruik van je natuurlijke kwaliteiten en potentie.
Wanneer jij gaat staan voor wie je bent en echt gaat kiezen vanuit je natuurlijke kracht en potentie wordt het veel eenvoudiger.
Daarbij is het essentieel dat je kiest voor datgene wat jou de meeste voldoening en resultaten oplevert.
Dus kies voor een leven dat bij jou past, en niet andersom. Dus niet dat jij je aanpast aan jouw leven, want dat is wat ik vaak zie. Dit maakt echt het verschil!

De oplossing samengevat

Belangrijk is dat jij het volgende beseft en kunt toepassen:
1. Jij kunt het leven als veel prettiger, ontspannender en waardevoller ervaren, wannneer je weet dat jij het verschilt maakt met datgene wat je al hebt en echt bij je past. Ken dus je natuurlijke kwaliteiten en potentie, (Wij brengen dit graag voor je in kaart). en ontwikkel en werk van daaruit.
2. Jij bereikt veel meer als je bewuste en goede keuzes maakt op basis van jouw  verlangens, en al het andere -wat afleiding is of veel tijd kost en weinig oplevert-loslaat!
3. Tot slot dien je bewust te worden van de ruimte die er is tussen alle input (stimulus) die op je afkomt, en de respons die jij hierop geeft. Juist deze ruimte tussen de input en respons, geeft jouw de unieke kans om succesvoller te worden en een veel mooier leven te krijgen.
Zie onderstaand uitgewerkt in een model.
Figuur 1: Stimulus – respons model
 

Bewust anders kiezen

Misschien herken je het ook wel.
Aan het einde van de dag vraag je jezelf af wat je nu precies gedaan hebt,
en misschien ook wel waarom je (weer) niet gedaan hebt wat je wilde doen.
Dit komt doordat we vooral op de automatische piloot leven, we zijn re-actief en onvoldoende bewust van onze keuzes.
Om je mooiste leven te leven is het belangrijk dat je bovengenoemde punten gaat toepassen.
En juist dat is waar ik voor mensen het verschil laat ontstaan. Dat is mijn missie.
Jouw vanuit je natuurlijke kracht en potentie een mooier leven laten leiden door andere keuzes, anders  met je tijd om te gaan, en door ander gedrag te vertonen. 
Ook jij kunt hiervoor kiezen.
Het leven is te mooi om dit niet te doen!