informatie

Keuzesstress anno 2020

Keuzestress

Ontdek hoe keuzestress ontstaat en wat jij er aan kunt doen.
Vroeger was er een groot verschil tussen arm en rijk. En dat was ook heel goed zichtbaar. Wie arm was zag er heel anders uit dan iemand die rijk was en moest vooral hard werken.
Als je arm was had je weinig en soms helemaal geen keuze. Vanaf je geboorte was je toekomst al min of meer uitgestippeld. Zodra je oud genoeg was moest je gaan werken. Het voordeel hiervan was dat mensen veel minder last hadden van keuzestress.
Tegenwoordig is dat heel anders.
Wij wonen en leven in rijkdom.
En kunnen kiezen wat bij ons past, wat we willen studeren, waar of hoe we willen werken. Het is allemaal onze eigen keuze.
Wat fijn dat we het allemaal zo goed hebben in Nederland. Dat we in ons leven rijk zijn en daarbij alle mogelijkheden hebben om onszelf te ontwikkelen.
Vroeger hadden mensen van ‘gewone komaf’  weinig tijd en geen geld om zich te ontwikkelen.
Het was ook zeker niet gebruikelijk, ook al had je heel veel capaciteiten.
Dit was weggelegd voor de rijkere mensen.
Wat een geluk heb jij, en ik ook, dat wij in deze tijd leven.
Dat we alle mogelijkheden hebben die we kunnen bedenken!
We hebben allemaal toegang tot goed onderwijs.
Tot goede verzorging en alle eerste levensbehoeftes.
Met 1 muisklik zijn we verwijderd van alle kennis waar we naar op zoek zijn.
 

Schaduwzijde

Top, maar er is ook een schaduwzijde.
Omdat wij leven in een tijd met alle mogelijkheden kunnen we alles  kiezen.
En juist al die keuzes maakt het ook weer lastig.
Doordat je alles kunt kiezen ervaar je keuzestress.
Omdat alles mogelijk is, wil je vaak teveel van alles.
Hierdoor mis je focus maar ook de ontspannenheid om te genieten.
Je ervaart een druk dat je het allemaal zelf moet waarmaken.
Maar wat moet je doen? Wat is de juiste keuze?
Je bent al zo druk, waar moet je nu wel of niet voor kiezen?
Je weet niet waar je moet beginnen.
Soms wordt je gek van de keuzestress.
Je twijfelt en dit zorgt voor onrust.
Maar gelukkig kan je dit makkelijk de baas worden.
 

Benut je keuzevrijheid zonder stress

Jij bent ontwikkeld tot wie je nu bent.
Met jouw capaciteiten en bijzonderheden.
Word niet anders, maar benut goed wat je al hebt. Maak gebruik van je natuurlijke kwaliteiten en potentie.
Wanneer jij gaat staan voor wie je bent en echt gaat kiezen vanuit je natuurlijke kracht en potentie wordt het veel eenvoudiger.
Daarbij is het essentieel dat je kiest voor datgene wat jou de meeste voldoening en resultaten oplevert.
Dus kies voor een leven dat bij jou past, en niet andersom. Dus niet dat jij je aanpast aan jouw leven, want dat is wat ik vaak zie. Dit maakt echt het verschil!

De oplossing samengevat

Belangrijk is dat jij het volgende beseft en kunt toepassen:
1. Jij kunt het leven als veel prettiger, ontspannender en waardevoller ervaren, wannneer je weet dat jij het verschilt maakt met datgene wat je al hebt en echt bij je past. Ken dus je natuurlijke kwaliteiten en potentie, (Wij brengen dit graag voor je in kaart). en ontwikkel en werk van daaruit.
2. Jij bereikt veel meer als je bewuste en goede keuzes maakt op basis van jouw  verlangens, en al het andere -wat afleiding is of veel tijd kost en weinig oplevert-loslaat!
3. Tot slot dien je bewust te worden van de ruimte die er is tussen alle input (stimulus) die op je afkomt, en de respons die jij hierop geeft. Juist deze ruimte tussen de input en respons, geeft jouw de unieke kans om succesvoller te worden en een veel mooier leven te krijgen.
Zie onderstaand uitgewerkt in een model.
Figuur 1: Stimulus – respons model
 

Bewust anders kiezen

Misschien herken je het ook wel.
Aan het einde van de dag vraag je jezelf af wat je nu precies gedaan hebt,
en misschien ook wel waarom je (weer) niet gedaan hebt wat je wilde doen.
Dit komt doordat we vooral op de automatische piloot leven, we zijn re-actief en onvoldoende bewust van onze keuzes.
Om je mooiste leven te leven is het belangrijk dat je bovengenoemde punten gaat toepassen.
En juist dat is waar ik voor mensen het verschil laat ontstaan. Dat is mijn missie.
Jouw vanuit je natuurlijke kracht en potentie een mooier leven laten leiden door andere keuzes, anders  met je tijd om te gaan, en door ander gedrag te vertonen. 
Ook jij kunt hiervoor kiezen.
Het leven is te mooi om dit niet te doen!
informatie

Zo word je succesvol(ler) in deze tijd

Zo word je succesvoller

Denk je wel eens hoe word ik succesvol(ler) in deze snelle veranderende tijd?
Lees dan vooral verder, ik leg je uit hoe je graag verder uit hoe jij dit doet.
Je kent het vast wel.
Pfff… alweer een week voorbij en je vraagt je af waar de tijd is gebleven, wat heb je eigenlijk gedaan?
En je had je nog zo voorgenomen om meer focus te houden en minder afgeleid te zijn….
Waarschijnlijk ken je het wel. Je start je dag en opent je e-mail en voordat je het weet is er al een halve ochtend voorbij. Je haalt een kop koffie en bedenkt dat je nog 2 dagen hebt om een belangrijk stuk af te maken. Aan het einde van de dag heb je wederom niet gedaan wat je van plan was om te doen. Je hebt je laten afleiden door alles en iedereen om je heen. Ondanks je voornemen om bezig te blijven met die zaken die écht belangrijk zijn, lukt het je niet. Je focus is verdeeld en je resultaten dus ook.
Hoe doorbreek je dit patroon (je eigen gedrag)?
Je zwicht vaak makkelijk voor het korte termijn plezier, maar dit plezier levert je op de lange termijn vaak alleen maar problemen op. Zoals ook in het bovengenoemd voorbeeld.
Als je je laat leiden door je korte termijn ‘plezier’ van bijvoorbeeld de afleiding, dan ga je niet dat doen wat het verschil maakt en dus niet dat bereiken wat je graag wilt bereiken.
Dit is precies hetzelfde als wanneer je probeert af te vallen. Wanneer je kiest voor de korte termijn plezier van lekker eten dan kies je dus niet voor de lange termijn plezier van een gezonder, slanker lichaam.
Waarom zijn we zo ‘zwak’ en hoe kunnen we dit doorbreken?
Dit gedrag komt vanuit het oudste gedeelte van ons brein. Ons oudste brein wil zo snel mogelijk bevrediging van datgene wat we in de oertijd nodig hadden om te overleven, zoals eten, bezit, status en seks.
Daarnaast doet ons brein er alles aan om pijn (gevaar) te vermijden. Dus naast dat we kiezen voor snelle bevrediging, kiezen we ook voor het bekende (‘niet gevaarlijke’) gedrag. Dat is veilig en ons brein houdt ons dus het liefste op de plek waarvan zij weet dat het veilig is.
Pas veel later is bij ons de prefrontale hersenschors ontwikkeld, ook wel het executieve brein genoemd.
En juist dit specifieke deel van ons brein is ontzettend belangrijk om in de huidige tijd te overleven. Dit deel is evolutionair gezien het meest recent ontwikkelde gebied van onze hersenen. Het wordt gerelateerd aan vaardigheden zoals: ‘je kunnen aanpassen aan verandering, plannen, leren van feedback, out-of-the-box denken, visie, complexe beslissingen nemen, pro-sociaal gedrag vertonen, je gemotiveerd voelen en je emoties kunnen controleren’.
Dit deel van de hersenen hebben we vooral nodig voor de juiste beslissing op het juiste moment en voor sociale interactie. Het is dus veel meer gericht op de lange termijn dan de korte termijn.
Het lastige is echter dat de ingesleten vaardigheden uit de lagere hersenstructuren, dus de korte termijn plezier acties, meestal sterker sturend zijn voor ons gedrag dan dit van lange termijn plezier acties, die acties vanuit ons executieve brein.
DE OPLOSSING
Gelukkig kunnen we ons executieve brein trainen. En dit is zeker nodig in de tijd waarin we nu leven waarbij we veel last hebben van een overvloed aan informatie die dagelijks op ons afkomt, de keuzestress die hierdoor ontstaat en alle afleiding van e-mail, social media, apps, Youtube, internet etc.
Belangrijke vaardigheden van het executieve brein voor meer succesvol zijn in deze tijd, zijn:
 • – Aandacht richten, vasthouden, verdelen
 • – Emoties reguleren (incl. omgaan met stress)
 • – Flexibel kunnen zijn als dingen veranderen
 • – Ongewenst gedrag kunnen onderdrukken
 • – Taken en zaken starten
 • – Dingen organiseren
 • – Goed kunnen plannen
 • – Jezelf kunnen monitoren
 • – Je werkgeheugen gebruiken
 • – Een reëel zelfbeeld vormen
 • – Het vermogen je te verplaatsen in de ander
 • – Het belang van anderen voor ogen houden.
Het probleem is dat je jezelf soms een soort slachtoffer voelt van de situatie waarin je jezelf begeeft. Je hebt het gevoel dat je geen of onvoldoende invloed hebt op de omstandigheden en situatie. Echter deze slachtofferrol gaat je niet verder helpen. De keus is echt aan jou om hier anders mee om te gaan en jezelf hierin te ontwikkelen.
Je kunt er namelijk zelf voor kiezen waar jij jouw tijd aan besteedt. Of je meer je eigen plan wilt volgen en meer wilt genieten van het leven. Of je meer tijd wilt doorbrengen met je familie of andere belangrijke zaken zoals sport, gezondheid, ontspanning etc. Het zijn keuzes die jij zelf kunt maken, maar daarvoor dien je een aantal huidige gewoontes af te leren en nieuwe gewoontes eigen te maken.
JOUW KEUZE
Kies jij ervoor om jouw kostbare tijd te laten wegglippen en de hele dag opgeslokt te worden door e-mail? Laat jij je leiden door de berichtgeving op het nieuws, social media etc. Of kies je ervoor om bewust om te gaan met je tijd en leven, waardoor je meer bereikt in minder tijd, en veel meer gaat genieten?
Vaak kiezen we er (onbewust) voor om direct te reageren op e-mail, of social media. Dit zijn onze lagere hersenstructuren die ons aanmoedigen om dit te doen, terwijl door dit gedrag de kwaliteit van je werk en leven achteruit holt en je de grip op je eigen leven verliest.
Dit gebeurt vaak onbewust, en het is dan ook heel goed als je dit bij jezelf gaat herkennen. Vaak zeggen we tegen onszelf: eigenlijk zou ik wel meer dit of dat willen doen, maar tegelijkertijd maken we keuzes die ons alleen maar verder van dit doel afbrengen. En we onderbouwen ons ‘verkeerde gedrag’ dan met allerlei excuses waarom we het niet doen, maar dit slaat eigenlijk helemaal nergens op. Je kiest in dit soort gevallen voor de korte termijn bevrediging en hebt niet de leiding over jezelf en je leven. Natuurlijk mag je hiervoor kiezen alleen zeur dan ook niet dat je te weinig tijd hebt, niet doet wat je wilt doen, niet bereikt wat je wilt bereiken etc.
Wanneer je wel kiest voor de acties die leiden tot het lange termijn plezier, dan zul je gelukkiger en succesvoller zijn in je werk en leven. Dan is jouw keuze toch eigenlijk niet zo moeilijk? Om de kans van slagen aanzienlijk te verbeteren kies je daarbij voor ondersteuning om die keuze ook echt na te leven en te realiseren.
Succes!
Antoinette
informatie

35.000 beslissingen per dag

35.000 vooral onbewuste beslissingen per dag.
Je kunt er iedere dag opnieuw voor kiezen om goed gefocust te zijn, en echt te werken aan je belangrijkste doelen. Maar daarvoor dien je allereerst bewuster te worden van een deel van de 35.000 vooral onbewuste beslissingen die je per dag neemt!
Maar de meeste van ons laten het leven ons vooral overkomen en hierdoor zijn veel gedreven ondernemers aan het einde van 2019 nog op ongeveer hetzelfde niveau als zij aan het begin van 2019 waren.
Wat zijn jouw plannen voor 2020? 
En hoe realistisch is het dat je deze doelen ook echt gaat realiseren?
Blijven steken op een bepaald niveau komt doordat je jezelf laat afleiden, je onvoldoende focus hebt en jezelf tegenhoudt.
Je hebt geen helder plan, werkt re-actief oftewel je reageert vooral op alles wat er zoal op een dag aan je voorbij komt. Zo vliegen de dagen aan je voorbij en bereik je niet datgene wat jij wilt bereiken.
Je wilt teveel tegelijk doen, je plan is niet duidelijk, je denkt dat je alles zelf moet doen. Je bent  druk in je hoofd en steeds bezig om alle ballen in de lucht in houden. Dat is zwaar en daarmee ga je je ambities niet realiseren. Het is hard maar waar.
Maar het goede nieuws is dat je het kunt doorbreken en dat het echt mogelijk is om je resultaten aanzienlijk te verbeteren ZONDER dat je hier harder voor moet gaan werken.
Wat belemmert jou?
In feite houdt jij vooral jezelf tegen.
Je laat je vooral tegenhouden door je eigen gedachten en angsten.
De  gedachte dat je het niet kunt of niet weet?
Het gevoel hebben het nooit voor iedereen goed te kunnen doen.
Je angst om te falen of afgewezen te worden.
Je angst voor fouten. En noem maar op.
Misschien ben je wel bang voor de reacties die mensen geven.
Of denk je (onbewust) dat niemand je nodig heeft. En dat het niet zal werken, of niet goed genoeg is.
Allemaal gedachten en overtuigingen die je enorm belemmeren maar die we allemaal wel, in  meer of minder mate, kennen.
Ik begrijp dat. Maar ik weet ook dat angsten ons enorm kunnen tegenhouden in onze groei, maar dat het ook mogelijk is om je angst voor je te laten werken waardoor je wel dat kunt bereiken wat je wilt bereiken.
Automatisch gedrag
Dagelijks nemen we 35.00 beslissingen.
Ja, je leest het goed. Dat begint al bij het wakker worden, sta ik gelijk op of druk ik die snooze knop nog een keer in? Welke kleren zal ik aandoen? Wat zal ik eten? etc.
Iedere dag opnieuw zoveel keuzes en dito beslissingen. Wat ook zorgt voor keuzestress.
Maar het meest bijzondere is dat we 95 tot 99% van deze keuzes, onbewust maken! 
We nemen onze beslissingen op basis van onze eigen ervaringen en de patronen die we hebben ontwikkeld.
En dat betekent tevens dat we onszelf heel vaak tegenhouden door het automatisch gedrag dat we hebben aangeleerd!
Je brein is super-effectief, en helpt je om zo snel mogelijk informatie te kunnen verwerken. Maar hierdoor kun je, zonder dat we dit bewust bent, jezelf ook enorm belemmeren.

Je wilt het vaak niet weten en onderkennen, maar je houdt jezelf echt tegen als je nog niet bent waar je wilt zijn.

Misschien doe jij dat ook wel.
En breek je daarom niet door naar datgene wat je nastreeft.
Maar je hebt de vrije keuze om dit te veranderen en wel dat succes waar je naar verlangt te bereiken!
Zo kies je voor je eigen succes.
Kies voor succes, een groots leven, doen wat je wilt doen, bereiken wat je wilt bereiken, groots ondernemen of een prachtige carrière, tijd voor de belangrijkste dingen in je leven, het realiseren van je ambitie en ontspannen genieten!
Dan is dit een keuze van jou!
En deze keuze vraagt om bewustwording.
Maar ook om het nemen van je eigen verantwoordelijkheid.
Je dient je ambitie ondanks tegenslagen, gevoelens van angst en belemmeringen, toch te blijven nastreven.
Dat kan maar daarvoor dien je wel met jezelf en je business aan de slag te gaan.
Krijg inzicht in wat je tegenhoudt om verder te groeien.
Zorg dat je nieuwe kennis krijgt, met inzichten en strategieën die werken.
Dit alles gericht op jouw bedrijf, jouw dienst en jou als mens.
Plannen en tools die bij jou en je bedrijf passen.
Een succesvolle mindset, die je aanzet tot de juiste acties.
Gedachten die je stimuleren en die werken voor jou.
En tenslotte een actieplan.
Acties waar jij je goed bij voelt en die je, zo snel mogelijk, brengen waar jij wilt uitkomen.
Je angsten en belemmeringen inzien en deze in jouw voordeel gaan gebruiken.
Doe dit samen met iemand die je professioneel gaat begeleiden.
Die je een schop onder de kont geeft als dit nodig is.
Die je tools en strategieën aanreikt die je nodig hebt.
Die je helpt om stapje voor stapje op koers te komen richting jouw diepste verlangens.
het bereiken van die gewenste groei en omzet waar je naar verlangt.
Dan is ook voor jou een doorgroei naar het volgende niveau absoluut mogelijk!
SUCCES en ga ervoor!
Antoinette
ps.
START
Begin 2020 start ik met een groep VIP klanten die hun ambitie in 2020 echt willen realiseren.
Aan het begin van het jaar zijn we als mens het meeste gemotiveerd, dus we starten direct aan het begin van het nieuwe jaar. 
Ik ga je een jaar lang begeleiden om een omzetgroei te maken met minder uren, je uitdagen als ondernemer, en je helpen diensten/verdienmodellen te ontwikkelen om dit ook echt te realiseren.
Als je hier wat voor voelt dan wil ik je graag uitnodigen voor een gratis focusgesprek voor 20 december 2019!.
DIT FOCUSSPREK IS ZEER GESCHIKT VOOR JOU:
• Als je een ‘kennis’-ondernemer bent en diensten verleent als trainer, coach, adviseur, opleider, advocaat, jurist, accountant etc.
• Ambitieus bent en door wilt groeien met je bedrijf naar het volgende niveau.
• Jij er echt 100% voor wilt gaan.
• Je klaar bent om te groeien met je bedrijf!
Dus denk nou niet ‘Ik wacht wel, ik denk er nog even over na want voordat je het weet is deze kans voorbij. Ik beloof je dat het echt de moeite waard is dus zorg dat je jouw eerste stap zet op weg naar jouw succes in 2020 door het plannen van een FOCUSSESSIE!
Door mijn achtergrond en jarenlange ervaring zie ik vrijwel meteen waar het wringt, waar het blokkeert en waarom het niet stroomt. Of waar je enorm kunt winnen of optimaliseren.
Meld je hier aan.