Waarom jij druk bent en je opgejaagd voelt.

Waarom zijn we te druk?
Mensen ervaren vaak dat ze druk zijn, te weinig tijd hebben, niet kunnen doen wat ze willen doen etc. Dat is natuurlijk in het tijdperk waarin we leven niet helemaal vreemd.
Maar een belangrijke vraag is dan: Waarom?
Waarom voelen we ons zo druk?
Bijna alles wat we doen kan beter, op allerlei vlakken.
Het kan wellicht efficiënter, effectiever, meer waardevol, met meer plezier, dat het meer geld oplevert, etc.
Maar toch lukt dit vaak niet omdat we ons laten leiden door de waan van de dag. En hierdoor voelen we ons vaak ontzettend druk omdat we hard aan het werk zijn maar niet bereiken waar we naar verlangen.
De waarom vraag.
Om dit wat meer te doorbreken wil ik je uitdagen om eens vaker de waarom-vraag te stellen. Wat ik hiermee bedoel leg ik graag aan je uit.
 • Waarom bekijk en behandel je de hele dag e-mails?
 • Waarom wil je altijd bereikbaar zijn?
 • Waarom ga je naar die vergadering?
 • Waarom nodig je vrienden uit voor een gezellig avondje?
 • Waarom geef je (te)veel geld uit aan kleding of je hobby?
 • Waarom neem je wel of geen assistente aan?
Feitelijk is dit gewoon het gebruiken van je gezond verstand.
Maar toch lukt het de meeste van ons niet om tijd te nemen voor deze vraag.
We voelen ons druk en gejaagd en moeten nog zoveel doen, althans dat denken we en zeggen we tegen onszelf. 
We hebben of nemen geen tijd om wat dieper na te denken. We gaan vooral door met het doen wat we altijd doen.
Waarom stellen we zo weinig die waarom-vraag?
Dit komt omdat we ons vaak veilig voelen in de dagelijkse dingen die we doen en vanuit deze comfortzone rustig en een soort van gedachteloos (automatisch gedrag) blijven doen wat we altijd al doen. 
Ons brein houdt ons graag op de plek waar we zijn, omdat dit duidelijk is. Nieuwe vragen stellen en wellicht nieuwe wegen moeten bewandelen kan beangstigend zijn. Dit houdt ons tegen en hier dienen we doorheen te breken.
In de praktijk zie ik vaak dat we onszelf weinig tot geen tijd gunnen om even na te denken en stil te staan.  Het is onze angst maar ook het gemak. Als we iets creëren hebben we de neiging onszelf te verliezen in de vorm ervan. We zijn dan heel druk met de creatie maar verliezen de bedoeling ervan uit het oog.
Dit heeft niets met intelligentie te maken. Maar puur met bewustzijn. Blijf dus die waarom-vraag stellen.
Waarom is het nadenken over de waarom-vraag zo belangrijk?
 1. Het geef je een doel
 2. De criteria voor het wel of niet bereiken van je doel worden helder
 3. Het geeft motivatie om de juiste dingen te doen
 4. Je succes wordt hierdoor bepaald
 5. Je weet of je wel of niet moet investeren en hoeveel
Etc.
Het geeft je een doel.
Wanneer je doel niet volledig duidelijk is over wat je aan het doen bent, hoe weet je dan of je jouw doel bereikt? Het bepalen van je doel is in beginsel dus een definitie van je waarom voor je succes.
Het is een essentieel referentiekader voor al jouw investeringen in energie, tijd en geld. Het maakt helder of je slaagt en vooruitgang boekt of je koers bij dient te stellen.
Stel dat je in je werk opgeslokt wordt door alles wat er zoals op een dag op je afkomt, zoals e-mails, mensen die iets van je willen en beslag leggen op je tijd, telefoontjes die binnenkomen, de afleiding van internet, nieuwssites, en alles wat nog meer voor afleiding zorgt.
Als je op deze manier je werk uitvoert dan is het onmogelijk om een boost te krijgen, en een gevoel van tevredenheid te ervaren in je werk. De kans is zelfs groot dat je aan het einde van de dag uitgeblust, vermoeid en rusteloos naar huis gaat. Je hebt niet gedaan wat je wilde doen en voelt je verloren.
De criteria voor het bereiken van je doel worden helder
Hoe kun je besluiten of je een nieuwe website nodig hebt of de huidige website wat aangepast kan worden, als je niet weet waarom? Hoe weet je of je een nieuwe training moet gaan volgen als je niet weet waarom?
Om goede overwogen keuzes te kunnen maken is het doel, oftewel de waarom-vraag, essentieel. Moet je die investering doen om voor elkaar te krijgen wat je wilt bereiken? Pas als je een duidelijk doel hebt is het mogelijk om zo’n vraag te beantwoorden.
Het geeft motivatie.
Op het moment dat je goed weet waarom je iets wilt bereiken. Waarom je een bepaald doel hebt, dan pas is het zinvol om in actie te komen. Anders is het gewoon een verspilling van je tijd en energie. Zonde toch?
In de dagelijkse praktijk werkt het stellen van de waarom-vraag heel erg verhelderend. Zoals ik al eerder zei hebben we de neiging om door te hollen, zonder goed na te denken en de juiste vragen te stellen. Mooi om te zien dat mensen echt een soort ingeving ervaren als ik ze de eenvoudige vraag stel: “Waarom doe je dat?”
Succes bepalend.
Mensen houden in principe van winnen. Een spelletje winnen, een sportwedstrijd winnen, gokken en winnen, elkaar uitdagen wie het eerste is etc. Dit is een behoefte die we als mensen allemaal in meer of mindere mate hebben.
Om het moment dat je weet waarom je iets doet en bepaald hebt wanneer je dit doel behaald hebt, dan heb je een uitdaging en voel je motivatie. Je merkt meestal al snel of je aan het winnen of verliezen bent. Je kunt ervoor kiezen om bij te sturen, en te kijken of je toch kunt winnen. Zo ga je bij het behalen van je doel en het daarbij horende gevoel van succes ervaren en dit bouwt weer motivatie op om door te gaan.
Nadenken over wat het doel is van een activiteit en daar een helder antwoord op formuleren, is nodig voor succes. Het is nodig voor je eerste stap naar helderheid en succes.
Duidelijkheid over wel of niet investeren.
Hoe kun je een goede beslissing nemen of je wel of geen investering moet doen als je niet vooraf hebt nagedacht over wat je hiermee wilt bereiken. Dus of je personeel wilt aannemen? Of je de indeling van het kantoor wilt veranderen? Of je er goed aandoet om geld te investeren in een training? Hoeveel geld je wilt uitgeven aan social-media marketing? Bij al deze vragen is het antwoord afhankelijk van wat we willen bereiken; dus het waarom.
Daarom.
Uit bovenstaande uiteenzetting blijkt wel dat we vooral druk zijn omdat we niet genoeg tijd nemen om de juiste vragen te stellen en goed na te denken. We stellen onszelf onvoldoende de vraag:
 • Waarom doe ik dit?
 • Waarom wil ik dit?
 • heb ik deze gewoonte?
Met de dagelijkse informatie overload die op ons afkomt, en de enorme afleiding waar we mee te maken hebben is het waarschijnlijk moeilijker dan ooit om tijd te nemen om na te denken. Maar toch is dit nodig om gefocust te zijn en goede keuzes te maken.
Oefening
Daarom dus mijn advies en een mooie oefening om direct toe te passen.
Voor een leuker en beter leven met mee succes is het essentieel dat je regelmatig tijd neemt voor het stellen en beantwoorden van de waarom vraag. Probeer het maar eens en neem vandaag eens even 2 tot 5 minuten de tijd om op te schrijven waarom je iets doet?
Veel succes!
Antoinette